Archief van
Categorie: Regelgeving

Disclaimer Droneplaatsen.nl

Disclaimer Droneplaatsen.nl

De drone-locaties op Droneplaatsen.nl worden toegevoegd door de bezoekers van de site. Droneplaatsen.nl verifieert niet of het op de desbetreffende locaties is toegestaan om te vliegen met een drone.

Check voordat je gaat vliegen daarom altijd of het op de desbetreffende locatie is toegestaan om te vliegen met een drone! Gebruik hiervoor de Godrone-kaart (https://map.godrone.nl/) en Aeret-kaart (www.aeret.kaartviewer.nl).

De kaart op Droneplaatsen.nl biedt drone-vliegers de mogelijkheid om mooie locaties uit te wisselen met elkaar en dient uitsluitend te worden gezien als een overzicht van mooie locaties in Nederland (om al dan niet te vliegen met een drone).

Het vliegen met een drone op locaties die voorkomen op de kaart van Droneplaatsen.nl valt te allen tijde onder de (eigen) verantwoordelijkheid van de bestuurder van de drone. Droneplaatsen.nl is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door het besturen van een drone op een locatie die voorkomt op de kaart van droneplaatsen.nl en is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de gegevens en informatie op deze site. Indien gebruik wordt gemaakt van informatie en gegevens op deze website, vindt dat geheel voor eigen risico plaats.

Voor het eerst gepubliceerd op: 25 mei 2021
Laatst bijgewerkt op: 6 januari 2021

Regelgeving en links

Regelgeving en links

Waar vind ik de regelgeving omtrent vliegen met een drone?

Vanaf 31 december 2021 gelden er nieuwe, Europese regels met betrekking tot het vliegen met een Drone. Zo moet een drone-vlieger zich laten registreren als exploitant en moet je in sommige gevallen een kennistest volgen om te mogen vliegen met een drone. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van deze regels, voordat je de lucht in gaat met een drone.

Check de regelgeving op de site van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone/nieuwe-regels-drones

Check de brochure recreatieve dronepiloten:
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2020/11/10/europese-droneregels-voor-piloten-die-momenteel-recreatief-vliegen/recreatieve-dronepiloten.pdf

 

Waar mag ik vliegen met een drone?

Check voordat je de lucht in gaat met een drone altijd of je op de desbetreffende locatie wel mag vliegen. Hiervoor kan je gebruikmaken van de GoDrone website of applicatie van Luchtverkeersleiding Nederland (https://www.godrone.nl/);

Speciaal voor dronebestuurders hebben wij een app en webapp ontwikkeld waar informatie te vinden is over vliegzones voor drones in Nederland. Voor sommige gebieden, zoals het luchtruim rond een gecontroleerd vliegveld, gelden vliegrestricties voor drones. Door hierover duidelijke informatie te geven, willen we het mogelijk maken dat drones veilig in het luchtruim kunnen vliegen. De app is te downloaden via de Apple Store en Google Play store. Op de webapp GoDrone is ook alle informatie te vinden.

Daarnaast kan je ook gebruikmaken van de digitale dronekaart van Aeret (Aeret Drone Preflight) om na te gaan of je op een locatie de lucht in mag met jouw drone. Deze webapplicatie is compatibel met de browser van jouw smartphone, waardoor je de kaart ook op locatie makkelijk kunt raadplegen.