Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring
Droneplaatsen.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
De website is te bereiken via het mailadres droneicoon@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Droneplaatsen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hierbij kunt u denken aan het invullen van het contactformulier op de website dan wel het toevoegen van een marker aan de interactieve kaart.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via droneicoon@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Droneplaatsen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact met u te kunnen opnemen via e-mail. Hierbij kunt u denken aan het beantwoorden van uw vragen die u via het contactformulier heeft gesteld, dan wel contact nadat u een locatie heeft toegevoegd aan de interactieve kaart.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Droneplaatsen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het kunnen nagaan wie een marker heeft toegevoegd aan de interactieve kaart  aangezien u het auteursrecht van de toegevoegde foto bezit. Hierdoor kunnen wij ook op een later tijdstip – wanneer wij een verzoek ontvangen tot het verwijderen van een foto of marker – controleren dat de marker/foto door u is toegevoegd. 


Geautomatiseerde besluitvorming

Droneplaatsen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Droneplaatsen.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress;
 • Strato Webhosting;
 • WP Google Maps (Interactieve kaart);
 • Contact Form 7-Plugin (contactformulier);
 • WP Statistics (voor site statistieken waaronder bezoekersaantallen);

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Droneplaatsen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de (bovengenoemde) doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • We bewaren uw persoonsgegevens (naam/mail) voor onbepaalde termijn in verband met voornoemde doelen.
 • Indien u persoonsgegevens heeft verstrekt kunt u te allen tijden de site verzoeken – zonder opgave van redenen – de persoonsgegevens te verwijderen. Hier wordt zo spoedig mogelijk gehoor aan gegeven. Tevens zullen de door u toegevoegde markers/foto’s van de site worden verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Droneplaatsen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Droneplaatsen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Droneplaatsen.nl beschikt over een bewerkersovereenkomst met de webhosting-provider.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Droneplaatsen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Droneplaatsen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 • Social media knoppen
  Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook is gevestigd in de Verenigde Staten.

 • Statistieken cookies
  Droneplaatsen.nl verzamelt statistieken door middel van de plug-in WP Statistics (o.a. voor het registreren van bezoekersaantallen). Voornoemde plug-in maakt (mogelijk) gebruik van statistieken cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Droneplaatsen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar droneicoon@gmail.com.

Droneplaatsen.nl reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Droneplaatsen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor meer informatie over de beveiliging door de webhost kunt u terecht op: https://www.strato.nl/veiligheid/ 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via droneicoon@gmail.com.